OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie NR 0151/47/07 z dnia 31 października 2007 roku w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Osieku

Zarządzenie NR 0151/47/07 z dnia 31 października 2007 roku w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Osieku

Numer dokumentu: 47
Rok: 2007

ZARZĄDZENIE NR 0151/47/07
WÓJTA GMINY PAKOSŁAW
z dnia 31 października 2007 rokuw sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w OsiekuNa podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./, art. 13,art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm./ oraz uchwały Rady Gminy Pakosław Nr XXXIII/183/06 z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie sprzedaży gruntu Gminy Pakosław położonej w Osieku WÓJT GMINY PAKOSŁAW zarządza co następuje:


§ 1.

Wójt Gminy Pakosław ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Osieku, składającej się z działki nr 76 o powierzchni 1,7000 ha, której właścicielem jest Gmina Pakosław, zapisanej w Księdze Wieczystej nr 13263 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rawiczu, V Wydział Ksiąg Wieczystych.


§ 2.

Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pakosławiu przez okres 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.
Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Aktualna kadencja (2006 - 2010)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2007-11-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-15
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl