OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie NR 0151/43/07 z dnia 09 października 2007 r.w sprawie: ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pakosław

Zarządzenie NR 0151/43/07 z dnia 09 października 2007 r.w sprawie: ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pakosław

Numer dokumentu: 43
Rok: 2007

ZARZĄDZENIE NR 0151/43/07
WÓJTA GMINY PAKOSŁAW
z dnia 09 października 2007 r.

w sprawie: ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pakosław


Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 ze zmianami) oraz §4 ust. 1 Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr XXX/172/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pakosław na lata 2006-2010, zarządzam co następuje:

§ 1
Ustalam stawkę podstawową czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkaniowego, stanowiącego własność Gminy Pakosław, położonego na terenie Gminy Pakosław, od dnia 1 stycznia 2008 r. na kwotę 1,00 zł w stosunku miesięcznym.

§ 2
Stawkę czynszu najmu za dany lokal mieszkalny ustala się z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokalu, określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2008 r. i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pakosławiu.
Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Aktualna kadencja (2006 - 2010)
Autor informacji: S.Stelmach
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2007-11-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-15
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl