OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Inne informacje publiczne » Zasady przyjmowania,rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw obywateli w Urzędzie Gminy.

Zasady przyjmowania,rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw obywateli w Urzędzie Gminy.

ZASADY PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA
INDYWIDUALNYCH SPRAW OBYWATELI W URZĘDZIE GMINY.


§ 1.
Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są w terminach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego oraz przepisach szczególnych.
Pracownicy Urzędu są zobowiązani do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.
Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie indywidualnych spraw obywateli ponoszą pracownicy Urzędu zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków.
Kontrolę i koordynacje działań pracowników urzędu w zakresie załatwiania indywidualnych spraw obywateli w tym załatwianie skarg, wniosków i interwencji sprawuje Sekretarz Gminy.

§ 2.
Ogólne zasady postępowania ze sprawami wniesionymi przez obywateli określa Kodeks Postępowania Administracyjnego, instrukcja kancelaryjna oraz przepisy szczególne dotyczące zwłaszcza organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków obywateli.
Sprawy wniesione przez obywateli do urzędu są ewidencjonowane w dzienniku korespondencji przychodzącej.
Sekretarz Gminy prowadzi rejestr skarg i wniosków Urzędu

§ 3.
Pracownicy obsługujący interesantów zobowiązani są do:
udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśniania treści obowiązujących przepisów,
rozstrzygnięcia sprawy w miarę możliwości niezwłocznie, a w pozostałych przypadkach określenia terminu załatwienia,
informowanie zainteresowanych o stanie załatwiania ich sprawy,
powiadomienie o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia sprawy w przypadku zaistnienia takiej konieczności,
informowanie o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżenia od wydanych rozstrzygnięć.

§ 4.
1.Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 9.00 do 16.00.
2.Sekretarz Gminy i pracownicy Urzędu przyjmują interesantów w tym również w sprawach skarg i wniosków w każdy dzień w godzinach urzędowania.
3. Z przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków sporządzone są protokoły.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Inne informacje publiczne
Kadencja: Aktualna kadencja (2006 - 2010)
Autor informacji: M.Kalicińska
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2007-11-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-22
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl