OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XIII/81/07 RADY GMINY PAKOSŁAW Z DNIA 13 GRUDNIA 2007 ROKU w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pakosław z dnia 31.01.2007 r. o uznaniu „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pakosław” za częściowo nieaktualne.

UCHWAŁA NR XIII/81/07 RADY GMINY PAKOSŁAW Z DNIA 13 GRUDNIA 2007 ROKU w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pakosław z dnia 31.01.2007 r. o uznaniu „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pakosław” za częściowo nieaktualne.

Numer uchwały: 81
Numer sesji: 13
Rok: 2007UCHWAŁA NR XIII/81/07
RADY GMINY PAKOSŁAW
Z DNIA 13 GRUDNIA 2007 ROKU


w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pakosław z dnia 31.01.2007 r. o uznaniu „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pakosław” za częściowo nieaktualne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), Rada Gminy Pakosław uchwala, co następuje:

§1 W uchwale Rady Gminy Pakosław z dnia 31.01.2007 r., Nr IV/27/07 §1 otrzymuje brzmienie:
„Uznaje się „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pakosław”, przyjęte uchwałą Rady Gminy Pakosław z dnia 26.06.2000 r. Nr XIV/89/2000, za nieaktualne”.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosław.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Aktualna kadencja (2006 - 2010)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2007-12-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-22
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl