OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia »  ZARZĄDZENIE NR 0151/ 1/08 Wójta Gminy Pakosław z dnia 18 stycznia 2008 roku w sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych zlecanych na podstawie ustawyo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ZARZĄDZENIE NR 0151/ 1/08 Wójta Gminy Pakosław z dnia 18 stycznia 2008 roku w sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych zlecanych na podstawie ustawyo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Numer dokumentu: 1
Rok: 2008

ZARZĄDZENIE NR 0151/1/08
Wójta Gminy Pakosław
z dnia 18 stycznia 2008 roku

w sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Działając na podstawie:
art. 7 ust. 1 pkt. 19 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 12, poz. 1591 z późn. zmianami), w związku z § 2 Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr II/15/06 z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz art.13 ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami),
zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do oceny oferty na realizację zadań
publicznych realizowanych przez podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego (zwanej dalej w treści niniejszego zarządzenia Komisją
Konkursową) w składzie:
1) Wiesław Krzyzosiak – przedstawiciel Rady Gminy w Pakosławiu
2) Wojciech Walkowiak – pracownik Urzędu Gminy w Pakosławiu
3) Anna Kolber – pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Pakosławiu
4) Halina Kusz – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu

§ 2

Regulamin działania Komisji Konkursowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Aktualna kadencja (2006 - 2010)
Autor informacji: W.Walkowiak
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2008-01-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-05
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl