OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 0151/ 5 /08 Wójta Gminy Pakosław z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2007 rok.

Zarządzenie Nr 0151/ 5 /08 Wójta Gminy Pakosław z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2007 rok.

Numer dokumentu: 5
Rok: 2008

Zarządzenie Nr 0151/ 5 /08
Wójta Gminy Pakosław
z dnia 18 marca 2008 r.


w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Pakosław za 2007 rok.Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami ) zarządzam, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2007
rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków.


§ 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pakosław za
2007 rok Radzie Gminy Pakosław i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.


§ 3. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Aktualna kadencja (2006 - 2010)
Autor informacji: T.Miernik
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2008-03-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl