OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Jednostki organizacyjne » Referaty, wydziały i stanowiska » Referat Finansów

Referat Finansów

E-mail: finanse@pakoslaw.pl
Telefon: 065 5467 332 wew.28Do zadań Referatu Finansów należy w szczególności:


1) Dokonywanie wymiaru podatków i opłat lokalnych wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od posiadania psów,
2) prowadzenie spraw związanych z podatkiem od środków transportowych,
3) prowadzenie spraw z zakresu wystawiania zaświadczeń, naliczania dochodów z gospodarstw, wydawania informacji o spłacie należności PFZ,
4) prowadzenie spraw w zakresie dokonywania zmian w wymiarze podatków w związku ze zmianami geodezyjnymi,
5) prowadzenie spraw w zakresie wydawania decyzji w sprawie: odroczenia, umorzenia, zaniechania poboru podatków i ulg ustawowych
6) kontrola wewnętrzna i zewnętrzna podatników
7) prowadzenie księgowości podatkowej, zobowiązań pieniężnych i innych należności podatkowych,
8) prowadzenie spraw związanych z wynagrodzeniem sołtysów,
9) windykacja należności podatkowych od osób prawnych i fizycznych,
10) prowadzenie obsługi kasowej oraz sprzedaż znaków skarbowych, weksli i ewidencji druków ścisłego zarachowania,
11) prowadzenie urządzeń księgowych działalności gospodarczej Urzędu w zakresie objętym typowym planem kont,
12) rozliczanie dochodów budżetu w zakresie czynszów i opłat, mienia komunalnego, za wynajem, użytkowania wieczystego,
13) wystawianie rachunków VAT oraz prowadzenie ewidencji VAT,
14) prowadzenie księgowości instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna i jednostki organizacyjnej - OPS
15) realizacja wydatków osobowych urzędu , OPS i Biblioteki
a) osobowego funduszu płac
b) umów zlecenia i o dzieło
c) rozliczeń ubezpieczeń społecznych
d) kosztów pozostałych ( podróże krajowe, zagraniczne, służbowe rozliczenia zaliczek, pożyczki itp.)
16) prowadzenie ewidencji PFRON,
17) kontrola finansowa jednostek organizacyjnych Gminy.


Typ jednostki: Referaty, wydziały i stanowiska
Kadencja: Aktualna kadencja (2006 - 2010)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2007-07-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl