OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Wójt Gminy Pakosław

E-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl
Telefon: 5478332 wew. 24

Do zadań Wójta należy w szczególności:

1)  przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
2)  określenie sposobu wykonywania uchwał,
3)  gospodarowanie mieniem komunalnym,
4)  wykonywanie budżetu,
5)  kierowanie bieżącymi sprawami gminy,
6)  reprezentowanie gminy,
7)  podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
8)  wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy,
9)  przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady,
10)  powoływanie rzecznika dyscyplinarnego,
11)  dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu,
12)  występowanie do Rady z wnioskiem w sprawie powołania i odwołania sekretarza i skarbnika,
13)  dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
14)  wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
15)  podejmowanie działań warunkujących wewnętrzną i zewnętrzną koordynacje działań  komórki organizacyjnej Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.
16)  podejmowanie działań warunkujących bieżącą kontrole wykonywania uchwał Rady,
17)  pełnienie funkcji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie  realizacji ustawy o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Wójt może upoważnić  swojego zastępcę, sekretarza lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych.


Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-02
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2007-07-30 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl