OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady, samorządów i promocji gminy i obsługi BIP

E-mail: paskoslaw@pakoslaw.pl
Telefon: 5478332

1/ przygotowywanie we współpracy materiały dotyczące projektów uchwał rady, jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenie i obrady tych organów
2/ przechowywanie uchwał podejmowanych przez organy gminy
3/ rozpisanie uchwał organów gminy do realizacji, przygotowanie sprawozdań z wykonania uchwał, współdziałanie w tym zakresie z pozostałymi stanowiskami pracy
4/ obsługa działalności kontrolnej komisji rewizyjnej
5/ przekazywanie za poświednictwem sekretariatu korespondencji do i od rady i jej komisji oraz poszczególnych radnych
6/ przygotowanie materiałów do projektów, planów pracy rady i jej komisji
7/ podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań rady a w szczególności: protokółowanie sesji posiedzeń, zebrań i spotkań, prowadzenie rejestru uchwał, wniosków, interpelacji i innych postanowień rady i jej komisji, prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych, organizowanie szkoleń radnych i członków komisji rady nie będących radnymi
8/ prowadzenie rejestru odznaczeń i przygotowywanie wniosków o odznaczenia
9/ gromadzenie informacji o gminie i przygotowywanie materiałów promujących gminę
10/ redagowanie gazety samorządowej
11/ obsługa jednostek pomocniczych
12/ ewidencja kard komunalizacyjnych mienia, decyzji oraz założenie ksiąg wieczystych
13/ prowadzenie BIP

Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-06-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl