OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Samodzielne stanowisko ds. obsługi sekretatiatu, kadr i archiwum

E-mail: paskoslaw@pakoslaw.pl
Telefon: 5478332

1/ prowadzenie sekretariatu urzędu, obsługa centrali, faksu, przyjmowanie wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz urzędu
2/ prowadzenie spraw kadrowych
3/ przygotowanie pomieszczeń i obsługa narad i spotkań organizowanych przez wójta i sekretarza
4/ prenumerata czasopism i dzienników urzędowych
5/ nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych
6/ prowadzenie archiwum urzędowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego
7/ przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz ogranizowanie ich kontaktów z wójtem lub sekretarzem bądz kierowanie ich do właściwych pracowników
8/ zapewnienie warunków do prowadzenia działalności socjalnej urzędu jako pracodawcy
9/ kompletowanie wniosków emerytalno - rentowych
10/ realizacja obowiązku w zakresie BHP a także zadań związanych z ochroną p.poż. urzędu
11/ ewidencja i organizowanie współpracy zagranicznej
12/ współdzialanie ze społeczną inspekcją pracy
13/ organizowanie robót interwencyjnych i publicznych
14/ prowadzenie spraw w zakresie organizowania zabaw publicznych

Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-06-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl