OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Samodzielne stanowisko ds. kultury, oświaty, sportu i zdrowia

E-mail: paskoslaw@pakoslaw.pl
Telefon: 5478332

1/ prowadzenie całości spraw z zakresu oświaty należących do organu prowadzącego placówki oświatowe
2/ współpraca z jednostkami organizacyjnymi oświaty
3/ prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją zakładów opieki zdrowotnej
4/ realizacja zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
5/ prowadzenie spraw związanych z działalnością kulturalną, biblioteki, zespołów folklorystycznych, świetlic wiejskich, przeglądów i festynów kulturalnych, muszli koncertowych
6/ prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i zabytków
7/ realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej w tym sportu, rekreacji i wypoczynku oraz turystyki
8/ zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych
9/ sprawy związane z cmentarzami, miejscami pamięci, pomnikami

Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-06-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl