OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Sekretarz Gminy

E-mail: paskoslaw@pakoslaw.pl
Telefon: 5478332

Do zadań sekretarza należą:
1/ opracowanie projektów zmian regulaminu
2/ oprocowanie projektów podziału na referaty i samodzielne stanowiska pracy
3/ opracowanie zakresu czynności na stanowiskach pracy
4/ nadzór nad organizacją pracy w urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr
5/ przedkładanie wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy urzędu
6/ nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał rady gminy
7/ wykonywanie fukcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych
8/ koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w urzędzie i zakupem środków trwałych
9/ koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, spisami i referendami
10/ prowadzenie rejestru skarg, wniosków i listów wpływających do urzędu
11/ czuwanie na tokiem i terminowością wykonywania zadań urzędu
12/ przeprowadzanie kontroli wewnętrznych
13/ utrzymanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu
14/ ochrona danych osóbowych
15/ nadzór nad procesem informatyzacji urzędu


Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-07-30
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl