OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Ogłoszenie o zawarciu umowy


 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:    

Gmina Pakosław

Adres pocztowy:    

Ulica:                                  Miejscowość:                   Kod pocztowy:                 Województw    

Kolejowa 2                        Pakosław                         63-920                             wielkopolskie

Osoby upoważnione do kontaktów: Stanisław Stelmach, Przemysław Turbański

Telefon:                                  e-mail:                                      fax:

065/54-78-332                      rolnictwo@pakoslaw.pl            065/54-78-332

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia była:

        Budowa oświetlenia drogi Pakosław - Osiek.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 45316100-6 – Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego.

Projekt obejmuje wykonanie następującego zakresu rzeczoweg

 § ułożenie kabli energetycznych:

-   kabel YAKY 4 x 35 mm2 – 294 metry,

-   kabel YAKY 4 x 50 mm2 – 8 metrów,

-   kabel YAKY 3 x 25 mm2 – 220 metrów,

 § montaż przepustów z rur DVK – 57 metrów,

 § montaż szafki oświetlenia zewnętrznego,

 § montaż 9 ocynkowanych słupów oświetleniowych wraz z lampami sodowymi.

Szczegółowy zakres robót do wykonania przedstawia załączony przedmiar robót.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

Wybrana oferta spełniała wszystkie wymogi formalne i zawierała najniższą cenę wykonania przedmiotu przetargu.

Nazwa Wykonawcy:       „A K J” Spółka Cywilna

                                            Andrzej i Krzysztof Jarentowski

                                            ul. Hanki Sawickiej 56/25

                                            62-800 KALISZ

                                            e-mail: andrzej@akj.kalisz.pl


Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-03-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-03-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl