OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

w sprawie:powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach w okresie 22 lipca 1944 do 31 lipca 1990 roku

Numer uchwały: 2007/6/41
Numer sesji: 6
Rok: 2007UCHWAŁA NR VI/ 41/07
RADY GMINY PAKOSŁAW
z dnia 13 kwietnia 2007r.

w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa i współpracy z tymi organami w okresie 22 lipca 1944 do 31 lipca 1990roku.

Na podstawie art. 4 pkt 32, art. 8 pkt 31, art. 56 ust.2 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. Nr 218, poz.1592 ze zmianami) w związku z art. 18 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591ze zmianami) Rada Gminy Pakosław postanawia:

§1. Powiadomić Skarbnika Gminy Pakosław o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 r. i przedłożenia oświadczenia lustracyjnego Radzie Gminy Pakosław w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia niniejszego powiadomienia.

§2. Rada informuje, że na podstawie art. 57 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 21e ust 1 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944- 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.Nr 218, poz. 1592 ze zmianami) niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w ust 1 stanowi obligatoryjna przesłankę pozbawienia pełnionej funkcji Skarbnika Gminy z mocy prawa z dniem, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy zobowiązując go do doręczenia powiadomienia Skarbnikowi Gminy i upoważnienia go do odbioru składanego oświadczenia oraz niezwłocznego przesłania do Biura Lustracyjnego IPN.


§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodniczący Rady

Mirosław Biechowiak


Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 1944-07-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-04-17
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl