OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

akty ślubu, narodzin i zgonu

Kod nadawany rodzajowi sprawy: Do.E.Akt ślubu.


Podstawa prawna

art. 1 § 1, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1963 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami) oraz art.12, art. 53-56 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r., Nr 36 poz. 180 z późniejszymi zmianami).

Opis procedury
 

Potrzebne dokumenty

w przypadku panny i kawalera:
- odpisy skrócone aktu urodzenia - dla osób urodzonych poza Pakosławiem
- do wglądu - dokumenty stwierdzające tożsamość
w przypadku osób rozwiedzionych:
- odpisy skrócone aktu urodzenia - osoby urodzone poza Pakosławiem
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencję wyroku sądu,
- do wglądu - dokumenty stwierdzające tożsamość
w przypadku wdowców:
- odpisy skrócone aktu urodzenia - osoby urodzone poza Pakosławiem
- odpis aktu zgonu współmałżonka,
- do wglądu - dokumenty stwierdzające tożsamość
w przypadku paszportu - zaświadczenie o zameldowaniu
w przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
- odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
- zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej,
- do wglądu - dowody tożsamości (paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe - karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego - ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych.

Opłaty

Opłata skarbowa :
- za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł

Okres oczekiwania

Niezwłocznie po wpłynięciu podania

Tryb odwoławczy

brak


Uwagi

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński powinny co najmniej miesiąc i jeden dzień przed planowanym terminem ślubu zgłosić się w USC Pakosław, ul Kolejowa 2 .
Akt urodzenia.Podstawa prawna


Art. 38, 39 i 40 ustawy z dnia 29 września 1986 roku prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U.Nr 36, poz. 180 z późniejszymi zmianami).


Opis procedury
 


Potrzebne dokumenty


Dwa dowody osobiste.,
Aktualny odpis aktu małżeństwa,
Odpis aktu zgonu (jeżeli matka dziecka jest wdową),
Odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (jeżeli matka dziecka jest rozwiedziona),
Odpis aktu urodzenia (jeżeli matka dziecka jest panną).,


Formularze / wnioski
 


Opłaty


Trzy odpisy bez opłaty skarbowej.
Każdy następny 22 zł.


Okres oczekiwania


W dniu dokonania zgłoszenia (ojciec lub matka dziecka)


Tryb odwoławczy


Brak


Uwagi
 

Akt zgonu.Podstawa prawna


Art. 64-67 ustawy z dnia 29 września 1986 roku prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U.Nr 36, poz. 180 z późniejszymi zmianami).


Opis procedury
 


Potrzebne dokumenty


Karta zgonu,
Dowód osobisty osoby zmarłej,
Paszport (jeżeli jest ważny),
Książeczka wojskowa (mężczyźni do 50 roku życia),


Formularze / wnioski
 


Opłaty


Trzy odpisy skrócone bez opłaty skarbowej
Każdy następny :
2 2,00 zł


Okres oczekiwania


W dniu dokonania zgłoszenia.


Tryb odwoławczy


Brak


Uwagi
 

 


Autor informacji: J.Jackowska
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2003-10-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-17
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2003-10-06 wprowadzona przez: 4
  - wersja z dnia 2008-01-15 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl