OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ŁP-Dm                                                                                   WNIOSEK
                                                o przyznanie dodatku mieszkaniowego


1. Wnioskodawca ......................................................................................................
/imię i nazwisko, data urodzenia/
2. Adres zamieszkania ..............................................................................................
3. Nazwa i siedziba zarządcy domu ..........................................................................
4. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu ...................................................................
a/ najem
b/ podnajem
c/ spółdzielcze prawo do lokalu /lokatorskie lub własnościowe/
d/ własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej
e/ własność innego lokalu mieszkalnego
f/ własność domu jednorodzinnego
g/ własność budynku wielorodzinnego, w którym zajmuje lokal
h/ inny tytuł prawny
i/ bez tytułu prawnego, ale oczekujący na dostarczenie przysługującego lokalu zamiennego lub socjalnego


     1. Powierzchnia użytkowa lokalu ................................................................... w tym:


a/ łączna powierzchnia pokoi i kuchni */ ............................................................
b/ powierzchnia zajmowana przez wnioskodawcę
w przypadku najmu lub podnajmu części lokalu..............................................


     1. Liczba osób niepełnosprawnych :


a/ poruszających się na wózku .............................................................................
b/ innych, jeżeli niepełnosprawność wymaga
zamieszkiwania w oddzielnym pokoju .............................................................


     1. Sposób ogrzewania lokalu : centralne ogrzewanie a/ jest b/ brak **

     1. Sposób ogrzewania wody : centralna ciepła woda a/ jest b/ brak **

     1. Instalacja gazu przewodowego a/ jest b/ brak **

     1. Liczba osób w gospodarstwie domowym ..............................................................

     1. Razem dochody gospodarstwa domowego ............................................................


/według deklaracji/


     1. Łączna kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc *** / ...........................


...............................................................................................................................
/według okazanych dokumentów/


Potwierdza zarządca domu pkt. 2-5, 7-9, 12 ...........................................................
/podpis zarządcy/..................................................... ......................................................
/podpis wnioskodawcy/ / podpis przyjmującego/

* w przypadku przekroczenia powierzchni normatywnej o 30% ale nie więcej niż 50% pod warunkiem,
że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60%
** niepotrzebne skreślić
*** miesiąc w którym składany jest wniosek

............................................................................. .................................................................
/imię i nazwisko składającego deklarację/ /miejscowość/ /data/

...............................................................................................................................................................


Autor informacji: P.Sierpowska
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2004-05-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-17
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2004-05-21 wprowadzona przez: 4
  - wersja z dnia 2008-01-15 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl