OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

informacja w sprawie podatku od nieruchomości dla osób fizycznych


podatek od nieruchomości

podatek od nieruchomości


Podstawa prawna


Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.
SŁOWNICZEK
Dz. U.Dziennik Ustaw z 2002 r Nr 9, poz. 84 ze zm.)
Uchwała Rady Gminy Pakosław XI/57/2003 z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 206,poz 4198)


Opis procedury


Należy złożyć wypełnioną deklarację na podatek od nieruchomości


Potrzebne dokumentyFormularze / wnioski


Deklaracja na podatek od nieruchomości


Opłaty


brak


Okres oczekiwania


brak


Tryb odwoławczy


brak


Uwagi


Termin składania deklaracji do 15 stycznia każdego roku podatkowego; jak również korekty deklaracji w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 1991-01-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2004-02-19
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl