OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Zmiany we wpisach do ewidencji działalnosci gospodarczej

Kod nadawany rodzajowi sprawy: OC.P.Poż.ZMIANY WE WPISACH DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


Do końca bieżącego roku wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, zgłaszanej przez osoby fizyczne prowadzące taką działalność, należy uzupełnić o numer PESEL, oraz o zapis określający przedmiot działalności gospodarczej zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD). Od dnia 1 stycznia br. obowiązuje nowelizacja ustawy Prawo działalności gospodarczej, która wprowadza zmianę w wydawanych zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Spis kodów PKD dostępny jest w internecie na stronie http://www.stat.gov.pl/formularze/PKD/pkd.htm
21 sierpnia br. weszły także w życie dwie inne ustawy: o swobodzie działalności gospodarczej, a także przepisy wprowadzające tę ustawę.
Przedsiębiorcy, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie mieli obowiązku uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, są obowiązani w terminie 6 miesięcy (czyli do 20 lutego 2005 r.) złożyć we właściwym organie ewidencyjnym zgłoszenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zmiana ta dotyczy między innymi lekarzy, pielęgniarek, położnych, osób posiadających jakiekolwiek koncesje lub licencje. Organ ewidencyjny (w przypadku naszej gminy Urząd Gminy), musi być zgodny z miejscem zamieszkania przedsiębiorcy. Oznacza to, że przedsiębiorca z Pakosławia, który ma zamiar otworzyć działalność np. w Poznaniu, rejestruje tę działalność w Urzędzie Gminy Pakosław.
Ustawodawca określił też, jakie z tymi wpisami lub uzupełnieniami wpisów wiążą się koszty. Mówi o tym art. 7a, pkt. 3 Ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami). Wpis do ewidencji działalności gospodarczej kosztuje 100 zł, natomiast zmiana istniejącego wpisu - 50 zł.
Aktualnie można załatwić wszelkie formalności bardzo sprawnie. Im bliżej terminów granicznych, tym większe prawdopodobieństwo, że będą się formować kolejki, a czas oczekiwania na wydanie zaświadczeń o wpisie lub o zmianie wpisu może się wówczas wydłużyć.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Pakosław, pokój nr 8, lub telefonicznie pod numerem 5478332 wew.27
 


Autor informacji: J.Hadzlik
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2005-02-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-15
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2004-10-20 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl