OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Wnioski


Pakosław, dnia ………………….

WNIOSEK
O PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

……………………………………………………………………………………………………………
(wnioskodawca i jego adres)
zgłaszam wniosek o podział nieruchomości położonej w miejscowości ………………………, ul. …………….……. oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działka nr ……………….., AM………….., księga wieczysta nr ………………… o powierzchni ………..……….m².
Proponowany podział ma na celu /przeznaczenie i możliwości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu/:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


………….………………….………
(podpis)
Do wniosku o podział nieruchomości należy dołączyć:
1. dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości,
2. wypis i wyrys z katastru nieruchomości,
3. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązującą w dniu złożenia wniosku,
4. wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95,
5. protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
6. wykaz zmian gruntu,
7. wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
8. mapę z projektem podziału

Wstępny projekt podziału nieruchomości powinien przedstawić w szczególności:
1. opis i położenie nieruchomości,
2. granice i oznaczenia nieruchomości podlegającej podziałowi,
3. oznaczenia nieruchomości sąsiednich,
4. granice i oznaczenia proponowanych do wydzielenia działek gruntu,
5. linie ścian oddzieleń przeciwpożarowych na całej wysokości budynku, jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany jej podział powodowałby także podział tego budynku.

Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-10-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl