OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Uchwała Nr IX/58/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie: powołania zespołu opinującego kandydatów na ławników

Numer uchwały: IX/58/07
Numer sesji: IX/9/07
Rok: 2007
UCHWAŁA Nr IX/58 /07
RADY GMINY PAKOSŁAW
Z DNIA 6 SIERPNIA 2007 R.
w sprawie: powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju o sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.
1070 ze zmianami)
Rada Gminy Pakosław uchwala, co następuje:§ 1 Celem przeprowadzenia wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Rawiczu powołuje się Zespół opiniujący kandydatów na ławników w następującym składzie:

1.Lucjan Kuczyński

2.Wiesław Krzyżosiak

3.Józef Chudy


§ 2 Zadaniem zespołu jest przedstawienie Radzie Gminy Pakosław opinii o kandydatach zgłoszonych na ławników.§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosław


§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-11-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2007-11-08 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl