OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Stanowisko pracy do spraw rolnictwa, ochrony środowiska, inwestycji, zamówień publicznych,

E-mail: rolnictwo@pakoslaw.pl
Telefon: 065 5478 332 wew.31

Do zadań stanowiska pracy do spraw rolnictwa, ochrony środowiska, inwestycji i zamówień publicznych, należy w szczególności:

1) prowadzenie całości spraw z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej i łowieckiej,
2) prowadzenie całości zagadnień z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami,
3) prowadzeniu spraw z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków,
4) prowadzenie zagadnień z zakresu urządzeń wodno melioracyjnych i kanalizacji deszczowej
5) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych.
6) prowadzenie inwestycji z zakresu budowy kanalizacji deszczowej, sanitarnej, zaopatrzenia w wodę i gaz,
7) realizacja zadań zawartych w ustawie o utrzymanie czystości i porządku w gminach
8) realizacja zadań z ustawy o ochronie zwierząt

Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-11-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl