OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Wniosek o wydanie numeru porządkowego posesji

Kod nadawany rodzajowi sprawy: Do.E

                                                                                                                           Pakosław, dnia ………..…………
……………………………………
(imię i nazwisko)

……………………………………
(adres zamieszkania)

……………………………………

                                                                                       URZĄD GMINY
                                                                                     W PAKOSŁAWIU


                                                                                        W N I O S E K


Proszę o wydanie nadanie numeru porządkowego posesji położonej


w miejscowości: …………………………………………….…………………


przy ulicy: ……………………………………………………………..............


na działce ewidencyjnej nr: …………………………………………………..


stanowiącej moją własność /będącej w użytkowaniu wieczystym/*

                                                                                                        …………………………………………..…
                                                                                                                   (podpis wnioskodawcy)* niepotrzebne skreślić


Autor informacji: A.Jackowska
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2008-01-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-15
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl