OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZADANIA W ZAKRESIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI DO 5 m³ /DOBĘ

Kod nadawany rodzajowi sprawy: RiGL

WNIOSEK
O DOFINANSOWANIE ZADANIA
W ZAKRESIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

O PRZEPUSTOWOŚCI DO 5 m³ /DOBĘ

 

 

I. INFORMACJE O DOTOWANYM

1) Imię i nazwisko Dotowanego:


/w przypadku gdy urządzenie będzie obsługiwać więcej niż jedną nieruchomość, wniosek wypełniają
i podpisują wszyscy zainteresowani/


2) Adres zamieszkania Dotowanego:3) Numer telefonu:4) Nazwa banku, numer konta Dotowanego:
II. INFORMACJA O ZADANIU

1) Opis planowanego zadania:

2) Lokalizacja zadania:


3) Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością:

4) Planowany termin realizacji zadania:


5) Wykaz osób realizujących zadanie lub nazwa firmyIII. INFORMACJA o FINANSOWANIU ZADANIA:

1) Łączny koszt inwestycji:


2) Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania:

Zakres prac rzeczowych Termin rozpoczęcia prac wartość finansowa prac ogółem
zł z tego z wnioskowanej dotacji
zł.IV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓWNAZWA DOKUMENTU – KOPII DOKUMENTU POTWIERDZENIE
ZAŁĄCZENIA ADNOTACJE URZĘDOWE
Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
Zaświadczenie o zgłoszeniu wykonania przydomowej oczyszczalni zgodnie z Prawem budowlanym w Starostwie Powiatowym w Rawiczu
Umowa z wykonawcą przydomowej oczyszczalni ścieków lub dostawcą urządzeń lub atest/ certyfikat w przypadku samodzielnego montażu urządzeń
Szkice i rysunki przedstawiające plan działki i przydomowej oczyszczalni
                                                                                              .................................................... ………………………………………
                                                                                                                        data podpis dotowanego


V. ADNOTACJE URZĘDOWE- nie wypełniać
                                                                                          .................................................... ……………………………………….
                                                                                                                          data podpis członków komisji


Autor informacji: S.Stelmach
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2008-01-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-17
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl