OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Kod nadawany rodzajowi sprawy: GG.P

Pakosław, dnia …………………………..
………………………………………….…
(imię i nazwisko)

…………………………………………….
(adres zamieszkania)

…………………………………………….Urząd Gminy w Pakosławiu
Wydział Gospodarki Gruntami
i Planowania Przestrzennego
WNIOSEK O SPORZĄDZENIE WYPISU I WYRYSU
Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOProszę o sporządzenie wypisu* i wyrysu* z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla:


działki o nr ewidencyjnym gruntu: …………………………………………………………………………

położonej w obrębie: ………………………………………………………………………………………….

przy ulicy …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………..
(podpis)


* niepotrzebne skreślić


Opłata skarbowa:
1) od wypisu:
- do 5 stron 30 zł
- powyżej 5 stron 50 zł
2) od wyrysu:
- za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie
formatu A4 20 zł
- nie więcej niż 200 zł.


Autor informacji: R.Michalski
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2008-01-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-17
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl