OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Wniosek o wydanie dziennika budowy

Kod nadawany rodzajowi sprawy: GG.P

…………………………………. ………………………..
(imię i nazwisko lub nazwa instytucji) (miejscowość data)
…………………………………………….
…………………………………………….


Wniosek o wydanie dziennika budowy

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (jedn. tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 ze zm.)

proszę o wydanie dziennika budowy na: ………………………………………………… …………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………...
(rodzaj obiektu lub robót budowlanych)


Nr decyzji o pozwoleniu na budowę……………………………….z dnia …………………….


………………………………
(podpis)

O rozpoczęciu w/w budowy zawiadomiono Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rawiczu w dniu ……………………………


……………………………..
(pieczątka i podpis PINB)

Autor informacji: R.Michalski
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2008-01-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-17
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl