OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

UCHWALA NR V/33/07 RADY GMINY PAKOSLAW z dnia 14 marca 2007r. w sprawie : ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu

Numer uchwały: 33
Numer sesji: 5
Rok: 2007UCHWALA NR V/33/07
RADY GMINY PAKOSLAW
z dnia 14 marca 2007r.

w sprawie : ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla pracowników administracyjnoobsługowych zatrudnionych w placówkach oświatowych.
Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), oraz §2 pkt 2 i § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 ze zm.) Rada Gminy Pakosław uchwala co następuje:
§1. Ustala się najniższe wjnagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania dla pracowników administracyjno - obsługowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy działających w zakresie oświaty, w kwocie 710,00zł.
§2. Wyraża się zgodę na ustalenie przez pracodawców (poszczególnych jednostek organizacyjnych) wartości jednego punktu stanowiącego podstawę naliczania wynagradzania pracowników wymienionych w § 1 w kwocie 2,30 zł.
§3. Wykonanie uchwały powierza się poszczególnym dyrektorom placówek oświatowych.
§4. Traci moc Uchwała Nr XXXIV /194/06 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 marca 2006r.
§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, z mocą obowiązującą od dnia 1.01.2007 r.
Autor informacji: W.Walkowiak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2008-01-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-29
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl