OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XII/70/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 października 2007 r. w sprawie:powiadamiania Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia dot. pracy lub słuzby w organach bezpieczeństwa i współpracy z tymi organami w okresie 22 lipca 1944 do 31lipca 1990 r.

Uchwała nr XII/70/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 października 2007 r. w sprawie:powiadamiania Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia dot. pracy lub słuzby w organach bezpieczeństwa i współpracy z tymi organami w okresie 22 lipca 1944 do 31lipca 1990 r.

Numer uchwały: 70
Numer sesji: 12
Rok: 2007

UCHWAŁA NR XII/70 /07
RADY GMINY PAKOSŁAW
z dnia 29 października 2007r.

w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa i współpracy z tymi organami w okresie 22 lipca 1944 do 31 lipca 1990roku.

Na podstawie art.4 pkt 32, art. 8 pkt 31, ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2007r. Nr 63 poz. 425 ze zm.) oraz art. 4 ust.2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1945 -1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 165, poz. 1171) w związku z art. 18 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591ze zm.) Rada Gminy Pakosław postanawia:

§1. Powiadomić Sekretarza Gminy Pakosław o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 r. i przedłożenia oświadczenia lustracyjnego Radzie Gminy Pakosław w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia niniejszego powiadomienia.

§2. Rada informuje, że na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 65, poz. 1171) niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w ust 1 spowoduje z mocy prawa pozbawienie Sekretarza Gminy pełnionej funkcji z dniem, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy zobowiązując go do doręczenia powiadomienia Sekretarzowi Gminy i upoważniając do odbioru składanego oświadczenia oraz niezwłocznego przesłania do Biura Lustracyjnego IPN.


§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Aktualna kadencja (2006 - 2010)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2007-11-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-15
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl