OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Strona główna » Jednostki organizacyjne » Referaty, wydziały i stanowiska » Sekretarz Gminy

Sekretarz Gminy

E-mail: sekretarz@pakoslaw.pl
Telefon: 065 5478 332 wew.23

I. Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności:

1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz w tym zakresie nadzorowanie działalności stanowisk pracy,
2) sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji w Urzędzie,
3) nadzór nad przestrzeganiem przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego oraz interpelacji, wniosków i zapytań radnych,
4) organizacja przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków,
5) zapewnienie terminowego i prawidłowego przygotowania przez stanowiska pracy materiałów na posiedzenia komisji i sesje Rady,
6) koordynacja i kontrola wykonywania zadań wynikających z aktów prawnych organów Gminy ,
7) organizacja i koordynacja prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów organów przedstawicielskich i referendum,
8) nadzór nad gospodarką mieniem Urzędu i środkami budżetowymi, przeznaczonymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania,
9) nadzór nad obsługą i załatwianiem indywidualnych spraw interesantów,
10) nadzór nad procesem informatyzacji Urzędu,
11) dokonywanie kontroli wewnętrznej,
12) przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych,
13) realizacja zadań zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych,
14) prowadzenie remontów w Urzędzie Gminy.
15) prowadzenie spraw gminy, powierzonych przez Wójta,
Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Referaty, wydziały i stanowiska
Kadencja: Aktualna kadencja (2006 - 2010)
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: Krystyna Ilasz-Szumna
Opublikowany dnia: 2007-07-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl